- SVĚTLO POZNÁNÍ PRAVDY A LÁSKY  V SRDCI -

 

" Toužíte po změně?   Změňte své myšlení! "     Protože:

" Štěstí vašeho života závisí na kvalitě vašich myšlenek."


" Chcete zlepšit svůj život? Vraťte se k čistotě! " Protože:

" Čisté svědomí je nejlepší poduškou ke spánku."

 

" Chcete být plni energie a zářit jako hvězdy? 

  Zvolte si priority a buďte sami sebou!Protože:

" Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé, ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě."

 

Abychom mohli něco zásadního změnit, musíme opravdu chtít! Rozhodnutí hraje velkou roli! Již samo

o sobě přináší sílu a radost. To znamená nedělat si při tom starosti, ale stanovit si reálné cíle a udělat si plán!  Pokud jde o zvyky, je lepší měnit je pozvolna a upevňovat opakováním. Dopředu  je dobré vyhranit si na to konkrétní čas a způsob provedení, včetně podpůrných prostředků.  Na co zaměříme pozornost, to uvádíme do pohybu, tam jde naše energie a stává se to naší realitou, to nás ovlivňuje a v nás sílí.  Každá změna myšlení otevírá nové možnosti i ve vnějším světě. Proto je dobré v představě vidět svůj cíl již hotový.

Realizovatelnost myšlenky závisí na osobním cíly a možnostech i čistotě duše. Skutečná změna nebývá snadná a je třeba průběžně čistit neklidnou fázi od strusek negativního já - ega a nánosů bahna, které se usazuje v hlubinách duše ze současnosti i z minulosti. Činností se  neustále rozviřuje a pak nás to obtěžuje - zneklidňuje a dere se na povrch do vědomí. Důležité je pěstovat vyšší lidské hodnoty a znát své kladné i záporné stránky. K tomu může posloužit psychoanalýza, například pomocí numerologie.  
Základním cílem člověka by mělo být snažit se co možná o nejlepší zdraví! K tomu vede filozofie čtyř Klíčů poznání a  cvičební techniky jógy ŠI-TAL s mottem:
 "Poznej a stvoř sama sebe!"
 
Všechny nemoce v podstatě procházejí přes páteř a míšní segmenty.  Pro aktivní život a vývoj je třeba mít správnou funkci silových polí - čaker a optimálně silnou auru. Automatickou kresbou čaker či aury lze toto určit a zachytit. 
 
 
Cílem těchto stránek je umožnit každému, kdo chce a může, svoji cestu rozvoje, urychlit a prohloubit!
 
Semináře slouží k rozvoji osobního zdraví a poznání, konzultace k psychoanalýze a odstranění překážek
na životní cestě a podpůrné prostředky slouží v domácím i vnějším prostředí na oživení a prosvětlení energie, na ochranu a posilu zdraví ještě před tím, než do cíle dojdeme!
 
 
Nejvyšším darem člověka je svoboda, spočívající v sebeuvědomění!
 
Důležité je nejen věřit, ale i vědět a vědění používat v životě!
 
 
             Odkaz na nabídku seminářů zde.

 

Volba správných prostředků zkrátí čas přípravy a vede přímo k cíly.
 
Zde nabídka pro vás s dárkem:    
A.  Numerologický rozbor
odkaz - co obsahuje zde
+ Přání ke DNI svátku a narozenin 
B. Mandala "Květinka" s flitry  na stůl  -  odkaz zde        + Hlavní osobní tarotová meditační karta ze souboru "Poznání"
C.  Mandala Životní cesty z data narození a jména (25 x 25cm) -
odkaz zde
+ Přání s astrologickým znamením
D. Talisman osobní Magický čtverec - (Destička), nebo na krk
odkaz zde
+ dvě Mandaly Zdraví dle výběru
 
          
 
 
 
 
" Nejvíce se učíme od těch, které milujeme.
Každý člověk v sobě nosí skryté hodnoty intelektu a charakteru, které se projeví teprve tehdy,
když se setkají s příznivými podmínkami důvěry, povzbuzení, spravedlivého posouzení, obdivu, prostě s podmínkami, které nejdokonaleji splňuje přátelství a láska.
Přátelství obnovuje síly, protože dává víru ve vlastní možnosti, napomáhá práci na sobě samém,        usnadňuje ujasnění cílů a zamyšlení nad metodami, dynamizuje život, neboť mu dává smysl."