CITÁTY

CITÁTY

Šťastná je osamělost pro toho, kdo je spokojený, pro toho, kdo slyšel pravdu a pro toho, kdo vidí.


Šťastná je dobrá vůle v tomto světě i sebeovládání vůči všem bytostem.


Šťastná v tomto světě je nepřipoutanost, překonání smyslových tužeb.


Odstranění klamu "já jsem" je věru nejvyšším štěstím."

 

"Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.

 Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale zda milujeme druhé a jsem pro ně požehnáním.

 Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé, ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsem věrni sami sobě.

 Nezáleží na tom, jak umíme mluvit, ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.

 Nezáleží na tom, zda Bůh splní naše prosby, ale zda my se snažíme uskutečnit jeho vůli."

 

CO JE ŽIVOT BEZ LÁSKY?!

 

POVINNOST bez lásky činí člověka Mrzutým!

ODPOVĚDNOST bez lásky činí člověka Bezohledným!

SPRAVEDLNOST bez lásky činí člověka Tvrdým!

PRAVDA bez lásky činí člověka Kritickým!

MOUDROST bez lásky činí člověka Prohnaným!

PŘÍVĚTIVOST bez lásky činí člověka Pokryteckým!

POŘÁDEK bez lásky činí člověka Malicherným!

DUSTOJNOST bez lásky činí člověka Domýšlivým!

MAJETEK bez lásky činí člověka Lakomým!

VÍRA bez lásky činí člověka Fanatickým!

 

 

"Neznám nikoho, kdo by se dostal na vrchol bez dřiny.
To je návod. Ne vždy vám pomůže dostat se nahoru,
ale vrcholek budete mít na dosah." -- Margaret Thatcher

 

"Neříkej mi, co děláš, ale ukaž mi, co jsi udělal.
A pak si o tobě udělám názor." -- Larry Winget

 

"Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si
sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.
Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její
výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale
můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru
celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje
v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými
nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je
v našich silách - NAŠE POSTOJE." -- John C. Maxwell

 

"Buď tím, kdo jsi a říkej, co cítíš, protože na těch, kterým to
vadí, nezáleží a těm, na kterých záleží, to nevadí." - Dr. Sueze

 

"Rozhodněte se stát se mistrem změny místo její obětí." - Brian Tracy

 

"Stěžujeme si, jak máme málo času, ale přitom žijeme
a jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně
mnoho." Seneca

„Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.“ Seneca

"Největší skladatel neusedá k práci, protože je inspirován,
ale je inspirován, protože pracuje." - Ernest Newman

„Nikdo není beznadějněji zotročen než ten, který falešně věří, že je svobodný.“

Být šťastný není záležitostí osudu, ale věc volby!

Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se všech vztahů

K lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jednání se zlým úmyslem vrátí se zlo a naopak…

 

Špatná nálada naznačuje špatné myšlení, tak jako špatné
zdraví je příznakem špatné životosprávy." -- Paul Bourge

"Postavte se překážkám a udělejte s nimi něco. Zjistíte, že
nemají ani z poloviny sílu, kterou si myslíte, že mají." -- Norman Vincent Peale

"Každý problém má v sobě semínko řešení. Když nemáš
problém, nedostaneš žádné semínko ..." -- Norman Vincent Peale

 

"Tam, kde je nenávist, musíte poslat lásku; tam, kde jsou
pochybnosti, musíte poslat víru; a tam, kde dojde k urážce,
musíte poslat omluvu." -- Svatý František z Assisi

 

"Co dítě nedostane, zřídka může později dát." - P.D. James, anglický spisovatel

 

"Litujte člověka, který zdědí milion dolarů a není milionářem.
Žalostné je, když se zlepší váš příjem, ale vy ne." -- Jim Rohn

 

"Nežili jste dokonalý den, pokud jste neudělali něco pro
někoho, kdo vám to nebude moci nikdy splatit." -- Ruth Smeltzer

 

Ten, kdo nepřijme odpovědnost za vše, co se mu v živote děje, bude vždy jen obětí!

Nekritizuj nikoho, v jehož botách jsi neušel ani míli!

Osud silné vede a slabé vláčí.

 

"Ani jedna sněhová vločka v lavině se necítí vůbec zodpovědná." – Voltaire

 

"Čas je / Příliš pomalý pro ty, kdo čekají / Příliš rychlý pro ty, kdo se
obávají / Příliš dlouhý pro ty, kdo truchlí / Příliš krátký pro ty, kdo se
radují / Ale pro ty, kdo milují / Čas neexistuje."
Henry Van Dyke"

 

"Bohatý život nepřichází k těm, kterým překážky z cesty
odstranili druzí. Vyvíjí se zevnitř a je zakořeněn v silné duševní
a morální podstatě." - William Mather Lewis

 

"Někdy musíš říct ´ne´ dobrým věcem, abys později mohl
říci ´ano´ nejlepší věci." -- Randy Gage

 

"Naše slova odhalují naše myšlenky, naše chování odráží
naše sebevědomí, naše činy odrážejí náš charakter, naše
zvyky předpovídají budoucnost." -- Willam Athur Ward

"Většina lidí tvrdě pracuje a obětuje své zdraví, aby získali
bohatství. Pak odejdou do důchodu a obětují svůj majetek,
aby získali zpět své zdraví." - Kevin Gianni

"Láska nespočívá v hledění na sebe, ale v dívání se
stejným směrem." - Antoine de Saint-Exupery, autor Malého prince

"Život je vnitřní úkol a jde mnohem snáz, když ho necháme
jít a přestaneme sami sobě překážet!" -- Mabel Katze

"Zvítězí ti, kdo mají největší vytrvalost." - Napoleon Bonaparte

¨

"Úspěch je, když máte to, co chcete.
Štěstí je, když milujete to, co máte." -- Michael S. Clouse

To, co jsem nejvíc nenáviděl, největší výzvy, které jsem
kdy podstoupil, mi nabídly největší dary. Samozřejmě
jsem to v té době neviděl ... -- Randy Gage

"Kde vládnou dobré mravy, tam jsou zákony zbytečné.
Kde mravy upadají, nelze je zákony vynutit." -- Mahatma Gandhi.

"Když je loď nasměrována špatným směrem,
usilovnější veslování nepomůže." -- Kenichi Ohmae

Neodsuzuj druhého člověka, pokud jsi
nestál na jeho místě.  – Talmund

"Co si myslíš o sobě, je mnohem důležitější,
než to, co si o tobě myslí druzí." -- Seneca

"Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.

Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.

Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.

Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.

Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

A osud - to je Tvůj život!"

 

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674