ENNEAGRAM - devět tváří duše

ENNEAGRAM - devět tváří duše

Enneagram je starověký psychologický systém znázorněný devíticípou hvězdou, s vrcholovými čísly 1 až 9.  Vychází z toho, že máme v sobě převažující povahové sklony - přirozené emoční reakce, které nám promítají svět typově specificky, a tím zkreslují, nebo vymezují naše možnosti chápání.

Enneagram ukazuje jakým způsobem můžeme poznat, vyjádřit a vědomě ovládat své negativní emoce a nižší sklony transformovat v pozitivní a plně vědomé chování.

V současnosti je to důmyslně propracovaný a velmi motivující nástroj k poznání sebe sama a porozumění druhých.


 

Krátký příklad s typem Sedmičky: 7 vyzařuje optimismus a umí vychutnávat krásné stránky života. Jejím pokušením může být idealismus. Musí se proto naučit přijímat život takový jaký je, s jeho oběmi neoddělitelnými aspekty - radostí i bolestíKlíčem na cestě k realismu je střídmost, jež spočívá v dávání střízlivé, opravdu hluboké radosti, všude tam, kde je smutek. 

 

 

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674