Kosmický Tarot "Poznání" - Velká Arkána

Kosmický Tarot "Poznání" - Velká Arkána

Taroty jsou pro mne srdeční záležitostí, zvláště Velká Arkána. Karty Poznání vznikly, aby vrátily tarotu původní hluboký význam, jako tomu bylo ve starověkém Egyptě i jiných vyspělých civilizacích a zároveň aby sloužily modernímu člověku na jeho cestě za poznáním.

Člověk se stále něco nového, vědomě i podvědomě, učí a je stále něčím zaměstnán. Rozptyluje svoji pozornost a energii na mnoho různých činností a směrů vnějšího světa, které jej odvádí od sebe samého. 

V opačné situaci je natolik pohodlný až apatický, že využívá svoji sílu z podstaty ducha jen velmi málo či náhodile. 

 

Taroty Poznání tuto sílu  při meditaci a koncentraci oživují... Rozvíjí intuici a při pravidelném používání a přemítání nad jejich významem, mění naše navyklé vzorce chování tak, že se v nás objevená moudrost přenáší i do situací běžného života.

Tarot Poznání má zvláštní numerologickou informaci - Čárový kód u každé karty, kterým se otevírá a zase uzavírá a která nás chrání před vnějšími vlivy po čas meditace. Každá karta je rozdělena do devíti virtuálních polí, které se dají vědomě řešit.

 

Karty s číslem 1 až 9 obsahují každá jednu základní lidskou charakterovou vlastnost, kterou v sobě člověk musí objevit a zušlechtit.

Karty 11 až 20 představují stavy vědomí na cestě vývoje, které nemusí každý řešit, je to dobrovolné ale cenné, pokud o to člověk usiluje.

Karta s číslem 21 je Cíl .

Určení  OSOBNÍ  MEDITAČNÍ  KARTY VÝVOJE dle numerologického kódu, kdy rozhodující je PĚTKA v číselné numerologické mřížce, nebo její absence. 

Vychází z toho, že každý člověk ve svém životě má svůj úkol, který je pro něj PRIORITOU a který řeší jedna hlavní i vedlejší tarotová karta Poznání.   Charakter karty určuje Motiv a Vlastnost, kterou zde má přednostně řešit.

V meditaci s kartou pak vycítíme,  zda je nám příjemná či naopak a z hlubin duše snadněji může přijít informace, pochopení, dílčí vhled a indukce.  Opakováním můžeme výrazně zlepšit pochopení jejímu významu a smyslu svého života s jeho osobitým naplněním.

   " ZÍTŘEK  BUDIŽ  DNEŠEK !"

 

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674