ŘEŠITELNÉ KOÁNY

ŘEŠITELNÉ KOÁNY

" V JEDNODUCHOSTI - V PRINCIPU Je SÍLA!"

 

" BUDHA JEST, BUDHA NENÍ, ALE ŽIJE."

 

" KDYŽ  JE TMA, JE V NÁS SVĚTLO, KDYŽ JE SVĚTLO, JE DEN."

 

" VEVERČÍ  SKOK  NIKAM."

 

" BATOLE VE STARCI."

 

" KROKODÝL BEZ ZUBU."

 

" CHODÍ  DOPŘEDU, BRZDÍ DOZADU A JDE NIKAM. "

 

" 6.stav = KOHOUT  BUDÍ  DUŠI."

 

" 6.stav = JEZÍRKO  BEZ  ZRCADLENÍ."

 

 

CO je řešitelný KOÁN?

Na rozdíl od neřešitelného koánu, který měl v Zen- Budhismu svůj zvláštní význam,  např.: „ tleskni jednou rukou..“je náš evropský koán zcela řešitelný.

   Zde uvedené koány mají sloužit k vědomému úsilí  ( bez něj to jde velmi pomalu) vybudit z hlubin duše člověka nejzazší uvědomění a reflexi, a tím se přiblížit Poznání Pravdy o protikladech a posunout se tak na cestě vyššího vývoje.
  
K vyřešení koánu je třeba o něm filosofovat a meditovat, kdy Vhled může nečekaně z tohoto vyplynout. ..Také se to vůbec nemusí dařit,  či se to může zdát jako velmi naivní, přesto to má svůj hluboký smysl,  a vždy to prospěje, i když jen částečně. ..

Pravda je ve své podstatě, pokud ji člověk dokáže ostře v sobě vyjádřit a si ji uvědomit , velmi jednoduchá a dá se vyjádřit jednou větou,  nejlépe jedním slovem.

 

KOÁN  je  paradoxní  hádanka, která aktivuje rozum, uvádí jej ve zmatek, zesměšňuje, vyčerpává a nakonec  rozkládá.

Často jsou obsahem koánů anekdotické, legendární, biografické události, disputace a výroky velkých zenových mistrů. Taková hádanka se mnichovi zadá k vyřešení a často se stává, že až po několikaletém každodenním úsilí se mu to podaří, a znamená to zároveň, že tehdy dospěje k zážitku satori.  Na koánu si rozum vyláme zuby. "Až když se myšlení užene k smrti, je člověk zralý k osvícení."

Osvícení nemůže být vynuceno, zklidněním mysli, otevřením srdce, pokorným přijímáním věcí, upřímností a nepřipoutaností se zenoví studenti pročišťují, a tak se uvolňují ze spárů odděleného ega. -
Zdrojem utrpení je osobnost a její touhy a připoutanost. Existuje možnost, jak toto změnit: Je to Osmidílná stezka:
Přesné pochopení, Správné myšlení, Vhodná řeč, Upřimný postoj, Vhodná životospráva, Opravdová snaha. Skutečná bdělost, Patřičné soustředění.
 

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674