"ŠIJO jóga" - Cesta Klíčů

Motto: "Poznej sama sebe a stvoř - ušij sama sebe!"

ŠIJO jóga vznikla na přelomu nového tisíciletí jako soubor meditačních a koncentračních technik, které se postupně v čase vyvíjely a měnily až vykrystalizovaly do současné podoby jako ucelený systém Cesty 4 Klíčů Poznání.
Její filozofie je založena na vyšším poznání dobra v člověku a uskutečnění ho v sobě. Je k tomu třeba vědomého úsilí, pěstování správných návyků a porozumění. Výhodné je  využívat podpůrné prostředky k urychlení a podpoře vlastního poznání s možnostmi jeho zažití ve vnorech, které lze vědomě řídit.
Výhodou je, že si každý řídí svůj vývoj sám: na zdraví těla či rozvoj ducha!
Cesta umožňuje zásadní změnu. Učí vidět věci a skutečnost v klidu a bez zkreslení, utvářet svůj život pozitivně do hloubky srdce s kontrolou vyššího rozumu,  bez plnění očekávání a tužeb Já – ega.

Náplní Je:  Uvědomění si významu "ŠIJA-jógy" a Vhledu 4 Klíčů Poznání, Stavy vědomí, Silová Pole-Čakry, Fáze Mysli, se zaměřením na neklidnou fázi duše.
Součástí je systém jednoduchých a účinných technik k vyrovnávání Zápolární energie v čakrách, techniky pro Zklidnění a Koncentraci Mysli i pro rychlou každodenní Aktivaci, včetně uzavírání Aury. 
Jeto  vhodné pro každého: začátečníka i pokročilého v jiných metodách, jejichž účinek "Šijo" zesiluje.

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674