Elektronické mísy

Elektronické mísy

Elektornické mísy vznikly na základě inspirace  tibetskými mísami, které se používají jako zvláštní hudební nástroje.  Při zvukové rezonanci vzniká uprostřed silný ódický sloup záření, který působí blahodárně na člověka a jeho auru. Elektronické mísy mají rovnoměrné kmitání, přidává se magnetoterapie a využívají frekvence, které ladí s člověkem a nemocí.

 

Slouží k vyrovnání čaker a k regeneraci zdraví jako CELEK  i  jednotlivě s vyladěním příslušného kmitočtu a v rezonanci s jednotlivými orgány.  
Terapie probíhá vleže, je příjemná a hluboce uvolňující v délce trvání 30 - 45 minut.

Elektronické mísy se umístí na ústřední čakru - solar plexus.  V 1. fázi se nastaví na základní tón.
Svými specifickými  vibracemi rozkmitá ustálené kladné a záporné ionty v auře s jejich následnou anihilací.
Kladné ionty brzdí léčebný proces, záporné a neutrální jej posilují.  Zrušením kladných iontů tělo obnovuje svoje regenerační schopnosti.
Pomocí jemné rezonance se slaďuje aura s orgány a tím se uzdravuje.

Léčebný efekt podporuje a zesiluje magnetické pulzní pole, které vychází  z elektronické mísy.
Může se doplnit Léčením z BIO-jader buněk, nebo nastoupit duchovní léčení. 

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674