" ŠITAL - JÓGA "

 Je cesta Klíčů poznání, s jejich zažitím ve Vnorech. Soubor technik pro 2. tisíciletí oživuje a podporuje úsilí člověka na jeho cestě směřující k dokonalosti!

Vychází z poznání, že Duše se projevuje ve dvou odlišení. Pokud se nachází sama v sobě, nejvyšší Vnor, její činnost, se neuplatňuje. Jakmile se stává Činná, nazýváme ji Myslí! Mysl je tedy Duše, promítnutá do Projevu a zde se začíná dělit dle povahy na část:

Vědomou a Závědomou.
Tady, v této trojrozměrné dimenzi, má Dominantu Vědomá fáze mysli, ovšem jen při ostrém vědomí! ( Posmrti je tomu naopak, prioritu přebírá závědomá fáze).
 
Ve VĚDOMÉ fázi nastupují VNORY a STAVY  VĚDOMÍ,  jako: 
 
1. stav - ostré bdělé Vědomí
2. stav - SNOVÉ vědomí
3. stav - "Bezvědomí"
4. stav - Vědomí Základního VNORU
5. stav - Vědomí Vyššího vnoru
6. stav - vědomí DUŠE
7. stav - Kosmické VĚDOMÍ

ZÁVĚDOMÁ fáze se skládá  ze TŘÍ  ZÓN, kdy každá zóna pracuje svým způsobem a vzájemně si vyměňují Informace.

  I. zóna - Neklidná, vstupní Podvědomí, jež ovládá magnetické tělo POLÁR, podporuje negativní Ego - Já.
 II. zóna -  KLIDNÁ, Čisté podvědomí, jež ovládá astrální tělo NEPOLÁR
III. zóna - ZÁKLIDNÁ, Nadvědomí, jež ovládá KUNDALINI - ZÁPOLÁR

( Neklidná fáze je vykonavatelem karmy v jednotlivých životech, Nadjá určuje plán před novým vtělením! )

Při rozhodování ve Vědomé fázi záleží na čistotě našich úmyslů. Nejvíce ji ovlivňuje vstupní Neklidná fáze svými vzruchy a citovým rozumem, který je induktorem stresu. Neklidnou fázi je třeba pročistit, zklidnit a zušlechtit.

Udržovat vzruchy duše v činnosti v rovnováze - středu, pomáhá uvědomění! Techniky Šital - jógy snižují REAKCI a prohlubují naše vnímání do VNORU, kde lze zažít pravdu! Vyrovnávají nás do středu, kde máme žít!

Je to vnitřní proces přeměny, závislý na osobním cíli a možnostech každého z nás!

Vnory a příslušné dílčí Vhledy jsou řídícím článkem na Aktivní cestě rozvoje. Vedle toho slouží i další dvě cesty: pasivní Mystická ( v dnešní době pro ni nejsou podmínky), řízena jen Vyšší vůlí a Alchymická, která zhmotňuje mystickou cestu a završuje vše.

VNOR vzniká spontánně za dlouhý čas správného snažení, kdy jóga ŠI-TAL to urychluje. Vnor je stav vědomí a mysli při ostrém uvědomění. noru Nesmí vzniknout snížené vědomí, pak by to byl trans, či podobné stavy sníženého vědomí.  

VNOR je Dvojího druhu: 

KLASICKÝ - je přímý stav v hlubší fázi duše ve změněném vědomí, s využitím celé její šíři a mohutnosti. Vzniká při koncentraci na 1 bod, při zastavení myšlení, při některé technice ŠITAL.
 
TUNELOVÝ - umožňuje zvláštním tunelovým spojením přímý kontakt, z bdělého stavu vědomí, s Vyšší fází duše. Jde snadněji uskutečnit, ale musí být mistrem oživen.
 

 

 

 

 

Báseň jako inspirace ze sbírky: Odkaz ze sbírky B.šponarové:  ČAS

Čas je TAM, kde je evoluce, kde NIC netrvá, vše se mění,

tam, kde je VĚČNÉ stávání se. Do PROSTORU promítá dění.

Vleče se POMALU jako šnek, takže na ZEMI je nemožné

možným až ZA miliardy let!

Člověk PŘIJDE a zahlédne ho na CHVÍLI až kdesi uprostřed!

Ani pro SVOJE krátké ŽITÍ, kdy ČAS se tak závratně řítí!

Proměny SE rychle střídají stejně jako VLNY na moři,

jež vznikají  A zanikají jen NA povrchu oceánu!

 Však ODVÁŽNÝ, jenž se ponoří do HLUBIN bezpečnosti,

najde TAM sám SEBE v trvání BEZČASNOSTI,

hluboko ve VĚDOMÍ BYTÍ.

 

Seminář ŠITAL jógy zde