MANDALY

Kresba mandaly aktivuje naše vědomí a podvědomí. Umožňuje uvolnit své city a vnitřní představy. Je sondou do duše, kde volba barev a tvarů prozradí stav našeho vědomí v současnosti. 
Pro přípravu a vlastní kresbu či vybarvování potřebujeme: nerušený prostor, bez negativních zón (elektrosmog či geopatogenní zóna), pastelky a výběr částečně nebo zcela hotových předtištěných předloh mandal. Samotný výběr určuje souvislosti s naším stavem mysli. K sebepoznání je výhodné zaznamenávat si přitom své výrazné pocity: příjemné i nepříjemné. Je možné si prostor zpříjemnit jemnou nerušivou hudbou, vonnými tyčinkami a zapálením svíčky.
Rozbor vlastní kresby - okomentování výsledku:
Při hotové kresbě si všímáme prvního výsledného dojmu, jaké pocity a asociace v nás vyvolává: co ladí, co chybí, co ruší, co dráždí.. Je v ní strach, napětí, úzkost, nebo nejistota? Zaznamenat si to a při tom nesoudit, nic neodmítat a nepotlačovat! Pouze uvolněná a upřímná snaha má vypovídající hodnotu a terapeutický význam.
Pro tento účel, kdy není cílem krásná harmonizující mandala, není třeba umět kreslit či být nijak zvlášť naladěný. Naopak touto kresbou vydráždíme to negativní z duše do vědomí, vykreslíme to - uvolníme ven na předlohu a vědomě tento obsah zpracujeme. A pokud se nám něco na mandale nelíbí, je dobré to překreslit a opravit ještě fixou.
Teprve potom zrušit, nejlépe v živlu oheň.
 
      Tento způsob vyvinul švýcarský psycholog Carl Gustav Jung, který zemřel v r. 1961. Používal mandaly jako pomůcku k psychologickému porozumění. Každý den kreslil mandalu, aby tak vyjádřil své nejniternější myšlenky a pocity. Viděl, že je to cesta k sobě samému, kdy tvary a barvy obrazových symbolů odrážejí vnitřní Já.
 
Je výhodné toto využít jako terapie u dětí tam, kde je verbální projev nesrozumitelný, kresba je často jako komunikační spojení se světem jediným vyjadřovacím prostředkem. Je to terapie pro děti, kdy "zlobivé" se uklidní - vykreslí energii na papír, zaražené a plaché se vyjádří lépe a snadněji nepřímo, když je ještě pochvalou povzbudíme, tak budou mít větší chuť a motivaci!

 

HARMONIZUJÍCÍ mandaly: jejich účelem je dosažení co největší rovnováhy, proto je třeba je kreslit jen ve vyrovnaném láskyplném stavu mysli, jež se pak přenáší na základě rezonance do okolí. Jako příprava pro zklidnění je příjemné prostředí a meditace se soustředěním se jen na jeden záměr.
 
Léčivý efekt mandaly záleží na barevném složení, použitím tvarů  a na celkovém uspořádání  jejího prostoru dle Feng Šuej i na vložené informaci a síly energie - náboje.

Kdo chce kreslit mandaly pro druhé, měl by být dobrým a ctnostným člověkem a mít v sobě silný náboj ducha! Pak může taková mandala pohladit duši a uzdravit tělo.

Léčivé energetizující obrázky jako mandaly s krátkodobým účinkem, jsou třeba nabité obrazce na stránkách časopisu s vloženou informací na léčení a posílení konkrétního orgánu či duševního stavu. Nebo mandala snů. Přání, které si chceme splnit má význam do doby uskutečnění a je možné pak nahradit novou mandalou s jiným cílem. S trvalým účinkem jsou mandaly, když si chceme uchovat  stav naplněný štěstím z krásného zážitku. V období životních zkoušek pak pomáhá překlenout negativní  stav.

Mandaly pro druhé:  Kdo chce kreslit pro druhé mandaly, měl by dobrý (ctnostný) člověk a mít v sobě silný náboj ducha! Takové mandaly pohladí duši a mohou uzdravit tělo, dle záměru.

Mandala je léčivým obrazem duše, ve kterém jsou všechny útvary uspořádány stejnoměrně z jediného bodu kolem dokola tak, aby vytvářely harmonický celek, jenž ve svém středu propojuje Jedinečnost člověka s Velkým celkem - Vesmírem. Střed je místo setkání i spojení Mikro a Makro, dočasné s neměnným - Věčným! Vše začíná a končí v srdci! Dává člověku sílu a inspiraci, tak jako slunce život..!

Magie kruhu: Celý svět obklopuje člověka jako kruh svůj střed, ke kterému člověk inklinuje.

„Láska je pevný bod – vesmír je okruhem.

Každý kruh má svůj střed v bodě v tom jediném.

Jediný jeden bod je středem pro obvod.

 A na tisíce cest pojí střed s obvodem“ 

    (Mohammed Oáse Mašhadí)      

  

       TVARY a BARVY:

Tvary sestávají z čar a barev.. Tvary ženské působí uvnitř - kruh, vlnovka.

Tvary mužské působí směrem ven - ostrá špička, čtverec.
Různé barvy na sebe různě působí a vytvářejí pocit harmonie a vyrovnanosti, nebo disharmonie, kdy spolu neladí a jejich kombinace tvoří větší či menší konflikt.

Barevná škála Duhy - VIDMO, je rozdělena na barvy Jang: červená, oranžová, žlutá (teplé barvy) a na barvy JIN: zelená, modrá, fialová (studené barvy).

 

Červená: silný Jang -barva životního tepla a vitality. Aktivuje, mobilizuje síly a proniká vpřed. Podporuje rozhodnost a vůli. Přitahuje štěstí.
Oranžová:  slabší Jang - barva vycházejícího slunce a síly. Podporuje radost a dynamiku, sounáležitost s druhými. Prohlubuje smyslové vnímání. Ovlivňuje duševní rozpoložení.
Žlutá: neutrum, barva slunce, světla a tepla, jako tvořivá životodárná síla, probouzí radost ze života v jeho proměnách a pestrosti, přináší lehkost a uvolněnost, je ukazatelem osobního rozvoje a mentální svěžesti. 
Zelená: slabší Jin, barva přírody a její vegetace,  přirozený růst, obnova a dozrávání,  harmonie a tolerance a respekt           
k druhému, pomáhání... 
Modrá:  silný Jin, hledání spojení s novým cílem i hledání v sobě = zasnění, víra a usmíření. Schopnost vidět problémy z jiného úhlu pohledu, vidí relativitu, je to barva naděje, orientace, vnitřního pocitu klidu, vykročení do neznáma.. 
Fialová: zobrazuje transformaci ducha a duše. Mystično, Vhled. Může být ukazatelem potřeby pomoci v emocionální oblasti,      či odrazem ponoření do sebe., včetně vizí.
Bílá:  Odráží všechny barvy. Značí čistotu, původnost, neposkvrněnost. Je univerzální, neutrální. Znamená čistotu
Černá: Je protipól k bílé. Pohlcuje všechny barvy. Uzavírá před okolím, zároveň i zabraňuje toku energií ven z nitra..               Má v sobě skrytý náboj a sílu JINU! Má své místo na zdůraznění.
 

A) Mandala "Květinka" s flitry:

Osobní mandala z datumu narození s možností rozevření a postavení. Aktivuje a harmonizuje, umístěná v osobním prostoru má ochrannou moc. Flitry působí jako zrcadlo, odráží a zesilují působení. Výhodné použít jako přání i jako koncentrační bod při meditaci. Možnost její rozevření a postavení na stůl. Rozměr 12 x 11 cm. Uvnitř s textem a návodem.

                

 


B) Mandala Životní cesty:

Pro celkovou HARMONIZACI a úspěch i štěstí na cestě životem. Z datumu narození, jména a příjmení, kde čísla jsou převedeny na tvary a barvy ve vzájemném souladu. Živlový střed zastupuje člověka jako celek. Hotová se dynamizuje kladným nábojem.
Velikost 25 x 25 cm, zalaminovaná v paspartě, nebo ve skle o rozměru 24 x 30 cm.   

C) Mandala Astro-znamení:

Výběr z 12 mandal - zvířetníkových znamení. Působí podobně jako osobní mandala životní cesty. Záleží na otm, co se komu líbí a čemu věří. Součástí je i Malé přání.

Ukázka: Štír, Rak, Váhy, Střelec

  


 

D) Mandala Přání pro DEN:

Malé přání pro štěstí a slavnostní DEN v synchronizaci s barvou, o rozměru 5,5 x 7cm.
Uvnitř s textem. Umocňuje kvalitu prožívaného okamžiku i pro budoucnost.

Sada po 3, 6, nebo 9 kusech, s vlastním výběrem čísel dne.


Mandala Přání 12 ASTRO-ZNAMENÍ:

  
 
E) Mandala Pečeť:

V barevných kruzích jsou zakódovány informace z čísel data narození a jména i příjmení. Má silný ochranný a posilující vliv, jako zářič, aniž by někdo mohl poznat vaše data! Je i zkouškou, jak jsme se sebou vyrovnány... Měla by se nám vlastní mandala Pečeť líbit! Zalaminovaná ve čtverci 9 x 9 cm.

               
    

 

 
F) MANDALY  ZDRAVÍ - jednoduché a účinné léčivé obrázky s Motivem zdraví!

Tělesné a psychické zdraví je závislé na kvalitě a množství životní energie, která souběžně proudí čakrami a meridiány s příslušnými aku-body. Každá mandala z 23 přináleží jednomu orgánu, nebo části těla a nemocem s tím souvisejících.

Jsou to mandaly : Hlava / Mozek, Uši, Oči, Nos,
Ruce / Paže, Ústa / Zuby, Krk, Kůže, Hruď / Prsa, Plíce / Průdušky, Srdce,
Krevní oběh, Slinivka / Slezina, Játra, Žlučník, Ledviny / Močový měchýř, Žaludek,
 
Mužské orgány, Ženské orgány, Střeva,  Nohy,
Páteř, Kostrč.

                                                                                                   Způsob použití:
Přiložit na postižený orgán či část těla lícem dolů, nebo na DLAŇ, jejíž silové pole účinek zesiluje.
Čas není omezen. Uchronických potíží opakovat. Výhodou je použít mandalu i přes noc, kdy neklidná fáze
zvyšuje účinek léčení.
Najednou je možné použít 3 Mandaly.