TAROT - VELKÁ ARKÁNA  I. pro Vyšší vědomí

- Vznik a vývoj tarotu, současný tarot

- Tarotový soubor Poznání

- Psychotechnika  

- Meditace s tarotem Poznání

- Význam jednotlivých karet -  vlastností č. 0 - 10    
 

 

TAROT  - VELKÁ ARKÁNA II. pro Vyšší vědomí 

- Význam jednotlivých karet - stavy vědomí - č. 11 - 21
    

Hlavní a vedlejší osobní meditační karta
 
-  Meditace s kartou tarotu Poznání

-
Zákonitosti při využívání tarotu v praxi
 
                                                                  

Poznámka: Není třeba žádných znalostí ani zkušeností s tarotem.  Cesta tarotu  Poznání vede bezpečně k dokonalosti krok za krokem!       Vyhrazený čas 3 - 3, 5 hodiny na každou část

 

TAROT - MALÁ ARKÁNA I.: Číselné karty HOLE a MEČE

TAROT - MALÁ ARKÁNA- ŘEČ symbolů

- Číselná symbolika

- Význam  přírodního živlu OHEŇ - Hole a VZDUCH - Meče


 

TAROT - MALÁ ARKÁNA II.: Číselné karty POHÁRY a MINCE

                                                                                      
 - Význam  přírodního živlu VODA - Poháry a ZEMĚ - Mince  

-  Kladení otázek při výkladu


 - Druhy rozkladů, etika

        
                                                           

TAROT - MALÁ ARKÁNA III: Dvorní (Královské ) karty

- Význam karet hodností: Král, Královna, Rytíř a Páže
- Charakter - kladný a záporný, zdraví,
  duchovní rozměr a vztahy
- Doporučení pro každou kartu

 

VESMÍRNÉ  KÓDY I.:


- Historie, Vesmírné principy a Význam čísel 1-9

- Numerologická Mřížka, čísla chybějící, izolovaná

- Roviny plné a prázdné, čísla a zdraví
 
- Životní číslo a mezisoučty

- Cykly života, Realizace I.-IV., Úskalí

- Osobní roky a čtvrtě, Osobní měsíc a osobní den

- Zlomové roky  


 

VESMÍRNÉ  KÓDY II.

 - Rozbor jména a příjmení

 - Vliv čísel a barev na člověka

- Partnerský rozbor

- Den narození v týdnu a jeho vliv

- Komplexní profil v čase

 

MAGICKÉ ČTVERCE:

- Magické čtverce všeobecně

- Osobní magický čtverec z datumu, postup sestavení M.Č., rituální postup 

- Výpočet polí dle vzorce, význam polí a čísel

- Magický čtverec pro kalendářní rok

- Magický čtverec pro partnery

- Pečeť z křestního jména

 

ŠITAL JÓGA I.  - pro všechny bez rozdílů                                

- Šicí jóga - vznik, vývoj, význam                  
- Energetická centra, fáze duše a mysli, stavy vědomí
- Neklidná fáze a její činnost
- Techniky cvičení: ŠIJO a ŠINOH,

- Kinetická RYBA - jóga,
- Uzavírání Aury

 

+   Plnění úkolů dle karma - jógy a Feng-šuej

ŠITAL JÓGA II. - pro mírně pokročilé                                           


- SLOVO Mantra, Afirmace, Formule
- Technika Autosugesce pro zdraví a charakter
- AURA a zdraví
- Techniky cvičení: RUNY - základní tři pilíře
- Uhlazení Aury
- TRIDECH - trojí dech
- Lavinová jóga

+ Hvězdné souvztahy a činnost s vlivem planet: Měsíc, Jupiter a Saturn.

ŠITAL JÓGA III. - pro pokročilé                                                   


- Tři cesty vývoje 
- Mnich Rubu a Líce
- Koncentrace a meditace
- Techniky cvičení: DOKO k vyrovnání do Kořene
- GERUK - jóga ruky a prstů

+ Pyramida ducha pro podporu živlu země a fyzična.

ŠITAL JÓGA IV. - pro vysoce pokročilé                                       

- Tři GUNY, jejich vlastnosti a význam                  
- Já- Ego
- TATVY a Biorytmy
- Techniky cvičení: Evokace harmonické Sattvy
- NUDIZAP - číselná jóga meridiánů k léčení těla i duše

+ Hod a sestava kostek dle číselných kódů pro vytvoření pevného základu.

Kontaktujte nás