Numerologie

Je kouzelná Hra čísel, která se zabývá, na rozdíl od matematiky,nikoliv kvantitou, ale hodnotou čísel.  Říká a v praxi dokládá, tak jako to již znal a učil řecký filosof a matematik Pythagoras, že "Nejvyšším zákonem Kosmu je harmonie a Podstatou všeho je číslo.“

Čísla provází člověka od počátku jeho narození po celý život. Číselné vibrace vyjadřují Vesmírnou sílu a principy, jimiž se dá vše vyjádřit, i včetně chování a vlastností člověka s jeho možnostmi vývoje. Důležitá je kvalita okamžiku zakódovaná v číslech datumu narození, který tvoří spolu se Jménem a příjmením neopakovatelnou individualitu – osobnost člověka! -----

 Čím lépe si člověk uvědomí a bude rozumět sám sobě, tím snáze může pochopit druhé i svět kolem sebe s jeho přírodními zákony.

Je třeba trochu odvahy, trpělivosti a vůle, mít touhu po pravdě a sebezdokonalování v zájmu Vyšších hodnot, jež osvobozují od pout nevědomosti a lpění, které je zdrojem lidského utrpení.

Často se říká, že každý je strůjcem svého štěstí. Je to pravda, neboť správnou volbou ( na základě pochopení ) můžeme změnit svůj osud a vědomě ho spoluvytvářet v rytmu a harmonii se sebou i s Vesmírem.

Všechno má svůj čas a význam. To, co je pro jednoho pokrok, může být pro jiného brzdou. Někdo je složitá osobnost s živým podvědomím a mnoho životními změnami, někdo to má v životě jednodušší vzhledem ke svému založení a cíly, se kterým se už rodíme. Každý řeší v určitý čas jiný úkol a proto není příhodné posuzovat sama sebe s druhými, ale jen sama se sebou, tedy svými možnostmi a dle nejlepšího svědomí. Přitom je stejně důležité umět odpustit chybu sama sobě jako druhým a pamatovat, že nikdo z nás není dokonalý. Všichni jsme na cestě, toužíme po lásce a štěstí a učíme se specifickým životním lekcím. Cílem nás všech je zdokonalovat se ve svém lidství a uvědomovat si kým jsme a kam směřujeme, najít vnitřní klid a sílu harmonie, spočívající ve středu každého z nás, v Jednotě.

ZÁKLADEM je:

Numerologická Mřížka a čísla chybějící, izolovaná, vícečetná..

Číselné Roviny plné a prázdné…
Životní číslo - číslo Osudu a Mezisoučty

Cykly života a Čtyři Realizační období s jeho Úskalími,

Zlomové a Osobní roky a čtvrtě , Osobní měsíc a osobní den.

Znalost významu Vesmírných principů a základních čísel 1 - 9

Důležité je Jméno a Příjmení jehož síla skrytá v písmenech a Slovem ozvučená ovlivňuje psychiku a rozvoj člověka.

Numerologie se dále rozvádí a využívá v porovnání harmonie a pochopení úkolu vztahů dvou lidí.

Číselné vibrace v souladu s barevným vyjádřením Vidma působí na duši jako léčivý obraz.

Čísla názvů měst, ulic, čísla domu, nebo bytu i SPZ auta,nebo telefonu mají svůj význam a vliv, zvláště doplňují a celkově vyrovnávají v našem životě chybějící vliv osobních čísel, nebo stávající umocňují..

Podle čísel LUNASKOPU, který určuje spolu s měsíčními vlivy naše pozitivní období i kritické dny, více či méně, v souvztahu s aktuálním stavem trojice Biorytmů: Fyzickým, Citovým a Rozumovým, můžeme zvolit vhodný okamžik naší činnosti. Umožňuje to lépe plánovat osobně významné události našeho života i vyvarovat se zdravotním komplikacím.  

Pomocí čísel - specifického cvičení, lze léčit tělo i mysl a každé číslo se dá vyjádřit pohybem.

 
 
 
     

ZÁKLADNÍ  ČÍSLA:  1  2  3  4   v KOÁNU  VESMÍRU

Číselná jóga - JEDNIČKA

"Meridián" Jedničky v člověku

"Meridián" Jedničky v člověku

Jednička začíná na špičce nosu, jde přímo na střed hlavy a pokračuje odtud do kořene páteře, virtuélně s protažením vnitřní stranou až dolu k chodidlům. Číslo 1 je Základ a ve všech ostatních číslech jako jednota a spojení toho, co je dole s tím, co je nahoře. Udržuje v těle jemný a stálý...

Vyhledávání

Kontakt


+420.775662674