VESMÍRNÉ KÓDY  - NUMEROLOGIE

Je kouzelná Hra čísel, která se zabývá, na rozdíl od matematiky, kvalitativní hodnotou čísla. Říká a v praxi dokládá, tak jako to již znal a učil řecký filosof a matematik Pythagoras, že Nejvyšším zákonem Kosmu je harmonie a "Podstatou všeho je číslo."  

Čísla nás provází od počátku, od našeho narození, po celý život. Každý má v oblibě, vědomě či nevědomě, některá čísla, která jej více přitahují a v životě se mu více objevují, např. v čísle domu, ve značce auta, či telefonu...

Číselné vibrace vyjadřují Vesmírnou sílu a principy, jimiž se dá vše vyjádřit, i včetně chování a vlastností člověka s jeho možnostmi vývoje. 

Důležitá je kvalita okamžiku zakódovaná v číslech datumu narození, který tvoří spolu se jménem a příjmením  neopakovatelnou  individualitu – osobnost člověka!

Čím lépe si člověk uvědomí a bude rozumět sám sobě, tím snáze může pochopit druhé i svět kolem sebe s jeho přírodními zákony. Je třeba trochu odvahy, trpělivosti a vůle, touhu po pravdě a sebezdokonalování v zájmu Vyšších hodnot, jež osvobozují od pout nevědomosti a lpění, které je zdrojem lidského utrpení. Říká se, že každý je strůjcem svého štěstí. Je to pravda, neboť správnou volbou můžeme změnit svůj osud a vědomě ho spoluvytvářet v rytmu a harmonii se sebou i s Vesmírem.

    Všechno má svůj čas a význam. To, co je pro jednoho pokrok, může být pro jiného brzdou. Někdo je složitá osobnost s živým podvědomím a mnoho životními změnami, někdo to má v životě jednodušší vzhledem ke svému založení a cíly, se kterým se už rodíme. Každý řeší v určitý čas jiný úkol a proto není příhodné posuzovat sama sebe s druhými, ale jen sama se sebou, tedy svými možnostmi a dle nejlepšího svědomí. Přitom je stejně důležité umět odpustit chybu sama sobě jako druhým a pamatovat, že nikdo z nás není dokonalý.  Všichni jsme na cestě, toužíme po lásce a štěstí a učíme se specifickým životním lekcím.

Cílem nás všech je zdokonalovat se ve svém lidství a uvědomovat si kým jsme a kam směřujeme, najít vnitřní klid a sílu harmonie, spočívající ve středu každého z nás, v Jednotě.

Pokud vás čísla baví a přitahují přihlaste se na seminář, zde je odkaz,  nebo si nechte zhotovit rozbor.

Znalosti osobních kódů života - kvality okamžiku zrodu, umožňují lépe pochopit sama sebe i druhé, poznat a využít svoji energii a okolnosti                                   k úspěšné činnosti a pro své celkové dobro.

 

NUMEROLOGICKÝ  ROZBOR  OBSAHUJE:

- Lunaskop, zpřesňuje informace dne narození vzhledem k měsíci a přírodním živlům, jež určují pozitivní období kalendářního měsíce i 4 kritické dny, v nichž by měl být člověk opatrný, nedělat důležitá rozhodnutí a vyvarovat se extrémům ve své činnosti. 

- 3 Cykly období života s čísly Dne, Měsíce a Roku narození, mají převládající vliv každý v 1/3 života.

- Mysl charakterizuje živlovou podstatu, typ člověka.

- Astronumerologie, spojení znalosti čísel a planet, jež určuje převládající charakter osobnosti.: měsíční či sluneční

- Mřížka, je základní číselná " mapa", jako v astrologii kořenový horoskop. Ukazuje vlastnosti, sílu a charakter i způsob a možnosti projevu.

- Číselné Roviny, plné či prázdné, dávají další význam a sílu.  

- Pětka jako středové číslo má vyjímečné postavení, neboť  propojuje energeticky ostatní čísla. Zda chybí, nebo je obsažené v mřížce rozhoduje o tom, zda na naší cestě dominuje vliv z minulosti, nebo je otevřena do nové budoucnosti.

- Životní číslo je nejzásadnější pro popis osobnosti a osudu člověka a jeho cesty.

- 4 životní realizační období určuje právě životní číslo a také věk pomyslné zralosti.

- Pyramida realizací I. - IV. ukazuje v přesně stanovených časových obdobích s konkrétními osobními roky, hlavní náplň současnosti a budoucnosti.

- Osobní rok je vždy od narozenin do narozenin. Důležité pro úspěšný průběh je naladění se na jeho vibraci.

- Úskalí na cestě jsou dvě a jedno hlavní na celý život. Upozorňují na naše možné nedostatky a jsou výzvou k překonání sama sebe.  

- Zlomové roky upozorňují na změnu.

- Rozbor čísel Jména a Příjmení, kdy se převládá písmena na čísla a ukazují, v čem jsem aktivní, co si neseme po našich předcích, jak působíme na okolí nebo co si přejeme.

- Hlavní tarotová karta umožňuje, meditací s ní či přemítáním o jejím obsahu, učinit pokrok na své cestě.

 


       Výhodou písemného rozboru je, že se dá k němu stále vracet.