Prostřednictvím Tarotu může člověk obohatit svůj každodenní život a rozvoj, získávat inspiraci, prohloubit intuici a vhled. Tarot není určen k manipulaci druhých ani k vykládání budoucnosti formou neměnného osudu.

V současnosti je široký výběr tarotových souborů a je třeba pečlivě vybírat, na základě intuice i rozumu, podle toho, k jakému účelu jej chceme použít.

Tarot POZNÁNÍ s Velkou Arkánou slouží k Meditaci a vybavování si hlubších skrytých souvislostí do vědomí skutečnosti pro Vyšší vědomí. Karty Poznání vznikly, aby vrátily tarotu původní hluboký význam, jako tomu bylo ve starověkém Egyptě i jiných vyspělých civilizacích a zároveň aby sloužily modernímu člověku na jeho cestě za poznáním!

   Velká Arkána se skládá z 22 karet s čísly 0 - 21. Karty s číslem 1 až 9 v tomto souboru představují charakterové vlastnosti, které má člověk v sobě poznat a plně rozvinout. Karta č. 10 představuje souhrn těchto vlastností, karty s čísly 11 - 21 představují stavy vědomí člověka a karta 21 je Cíl!

Podle numerologického kódu z datumu narození jde určit číslo Hlavní i vedlejší karty pro meditaci, která je pro člověka v tomto životě důležitá včetně vlastnosti, kterou si má přednostně osvojit. Čím více, tím lépe pro jeho budoucnost!

Osobní meditační karta lze určit i pro jednotlivé roky.

 

Pro rok 2024 jsou hlavními meditačními kartami:

č. VI. Rozcestí - střed 

Tarot č.VI .  Důležité je Volit Lásku - správné CÍTĚNÍ !

 Láska člověka vyžaduje  důvěru, uvědomění a odvahu přijmout svoje omyly, zranitelnost a zodpovědnost.

Volit lásku, znamená zbavit se strachu a svobodně se rozhodovat se ze svého středu, bez ovlivňování a tlaku okolí, emocí a nebo pro nějaký vnější účel.

a karta č. II. Velekněžka - závědomí

Tarot č.II. Důležité je Zklidněný stav mysli, bez napětí, ale s přihlížející pozorností.

 Velekněžka odráží a v pravý čas vyjevuje pravdu.  Sama zůstává neutrální za oponou viditelného světa. Je třeba dávat si pozor, aby rozum neovládl či neutlimil probuzenou intuici, aby si člověk mohl uvědomovat své skryté duševní možnosti.

 

Malá Arkána  na rozdíl od Velké se zabývá událostmi a lidskými zkušenostmi na různých stupních vývoje v každodenním životě.

Obsahuje 56 karet, z toho 40 je číselných od Esa do deseti ve 4 živlech a  16 Dvorních karet: Král, Královna, Rytíř a Páže, také ve 4 živlech.

Živel oheň je pro HOLE, vzduch pro MEČE, Voda pro POHÁRY a Země pro Mince.  Dvorní karty jsou obsahově významnější než karty číselné, ale význam Velké Arkány je mnohem hlubší.

 

Rok 2024 vystihují karty M.A.: 

VI. Poháry Probuzení, s objevením hodnoty své minulosti pro novou činnost. 

 II. Hole     Čas pro vyjasnění svých postojů, naslouchat své tvořivé inspiraci ke změně.